Wednesday, July 27, 2016

Βασίλειος Ε. Μουλακάκης: Balanced Scorecard - Επιχειρησιακό μοντέλο διοίκη...Balanced Scorecard - Επιχειρησιακό μοντέλο διοίκησης και στρατηγικης για Δήμους - Περιφέρειες - Κυβερνηση

Τι ειναι Balanced Scorecard ;
Ειναι ενα μοντερνο μοντελο διοικησης βασισμενο στην στρατηγική του δημου ή περιφερειας κεντρικης διοικησης κυβερνησης. Balanced Scorecard μπορεί να περιγραφεί ως «... ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο από μετρήσιμα μέτρα που προέρχονται από τη στρατηγική ενός οργανισμού δημου η περιφερειας ...» (Paul R. Niven, Balanced Scorecard Βήμα-βήμα για την διακυβέρνηση και μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες).

Παραδοσιακα Balanced Scorecard αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: την πελατειακή, την μάθηση και την ανάπτυξη, καθώς και εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Κάθε πυλωνας παρέχει ένα διαφορετικό τρόπο θεώρησης των επιδόσεων ενός οργανισμού. Ο σκοπός της χρήσης αυτών των πυλώνων είναι να στραφούν μακριά από την παραδοσιακή έμφαση στην οικονομική μέτρηση ΜΟΝΟ  και να περιλαμβάνει και άλλα μέτρα όπως ποιότητα, οργάνωση επιχειρησιακα τα οποία είναι σημαντικά για την επιτυχία ενός οργανισμού δήμου η περιφερειας.
Παραδειγμα  της πολης Ναναΐμο βασιζεται στα παραπανω


Συνήθως, τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε ένα Balanced Scorecard θα προέρχεται από τη στρατηγική ενός δημου.


Επειδή η ανάπτυξη της πόλης Ναναΐμο το Balanced Scorecard προηγήθηκε τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, τα μέτρα αυτά σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από άλλες στρατηγικές διαδικασίες, όπως η Επίσημη κοινοτικού σχεδίου και άλλα ρυθμιστικά σχέδια.

Την πάροδο του χρόνου, το Balanced Scorecard θα εξελιχθεί ώστε να συμπεριλάβει πολλά από τα 2012-2015 Στρατηγικό Σχέδιο και άλλες μελλοντικές διαδικασίες, όπως το Ρυθμιστικό Σχέδιο Μεταφορών,η Ανακύκλωση, αναπτυξη υποδομων και πρασινη πόλη.


Πώς επελέγησαν τα μέτρα απόδοσης;
Μέτρων απόδοσης μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικούς τύπους:

Είσοδος - παρακολούθηση των εισροών του προγράμματος, όπως είναι ο χρόνος του προσωπικού και των δημοσιονομικών πόρων. Αυτά είναι απλά να μετρηθούν, αλλά παρέχει περιορισμένες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και την ανάλυση.
Έξοδος - (γνωστός και ως μέτρα δραστηριότητα) να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των εισροών του προγράμματος, π.χ., τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται, ποσότητα των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται, ή οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν. Τα μέτρα αυτά μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το εάν τα επιθυμητά αποτελέσματα επιτυγχάνονται, αλλά δεν μπορεί να αποκαλύψει αν οι πελάτες είναι σε καλύτερη θέση.
Αποτέλεσμα - (AKA μέτρα επιπτώσεων) παρακολουθείτε το όφελος που έλαβε από τα ενδιαφερόμενα μέρη ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Οι μετρήσεις της έκβασης μετατοπίσουν το επίκεντρο από τις δραστηριότητες στα αποτελέσματα, από το πώς ένα πρόγραμμα λειτουργεί σε ό, τι επιτυγχάνει. Αυτά μπορεί να είναι δύσκολο να μετρηθεί και η σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος είναι λιγότερο προφανής.
Η πόλη του Balanced Scorecard Ναναΐμο χρησιμοποιεί ένα μείγμα εισροών, εκροών και αποτελέσματος μέτρα, με έμφαση στις εκροές και τα αποτελέσματα.

Ένα σύνολο των σχεδίων μέτρων παρασκευάστηκε από μια ομάδα προσωπικού που αντιπροσώπευε μια διατομή των τμημάτων της πόλης. Αυτό υποβλήθηκε στο Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2011. Κατά την επιλογή των σχεδίων μέτρων, ένας αριθμός παραγόντων θεωρήθηκαν:

Σύνδεση με στρατηγική - Μήπως αυτό το σύνδεσμο μέτρο πίσω σε μια στρατηγική ή προτεραιότητα της οργάνωσης, όπως ένα εγκεκριμένο σχέδιο πλοίαρχο ή τα οποία κατευθύνονται κατά προτεραιότητα Συμβουλίου; Μπορούμε να προσδιορίζει τους στόχους, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με αυτό το μέτρο;
Βαθμός ελέγχου ή επιρροής Πόλη - Πόσο έλεγχο ή επιρροή έχει η πόλη έχει πάνω από αυτό το μέτρο;
Θα γίνει εύκολα κατανοητό - θα εφαρμοστεί το μέτρο να γίνει κατανοητό από το κοινό χωρίς επιπλέον εξηγήσεις;
Συχνότητα της ενημέρωσης - Πόσο συχνά συλλέγονται τα δεδομένα; Είναι πιθανό να είναι αισθητή αλλαγή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπάρχει. Τα περισσότερα από τα μέτρα που θα επιλεγούν θα πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.
Η προσβασιμότητα των δεδομένων - είναι ο διαθέσιμος τώρα για τον υπολογισμό αυτού του μέτρου δεδομένα;
Ποιότητα των δεδομένων - Αποφύγετε τη χρήση δεδομένων που μπορεί να είναι ασύμμετρη από μερικά ανώμαλα αποτελέσματα.
Ημερομηνία Driven - Προσπάθεια να αποφευχθούν μέτρα που έχουν ημερομηνία λήξης. Τι συμβαίνει μετά την επίτευξη του στόχου; Είναι πραγματικά ένα μέτρο ή είναι μια πρωτοβουλία;
Ποσοτική & Στόχος - Προσπαθήστε να κάνετε το μέτρο ποσοτική και αντικειμενική. Μπορεί να οριστεί ένας στόχος;
Οι δυσλειτουργικές - θα μπορούσε να οδηγήσει το μέτρο αυτό το λάθος συμπεριφορά;Μόλις Συμβούλιο είχε αναθεωρηθεί το σχέδιο μέτρων, το προσωπικό άρχισε η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενα έτη ή άλλους δήμους. Όπου υπήρχαν εγκατεστημένοι στόχους, στόχους και πρωτοβουλίες, οι οποίες περιελήφθησαν στην παρουσίαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές θα πρέπει να αναπτυχθεί στο μέλλον. Ορισμένα μέτρα τροποποιήθηκαν για να χωρέσει τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα σήμερα. Σε μερικές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και οι διαδικασίες θα πρέπει να αναπτυχθούν.


ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Balanced Scorecard
Τα μέτρα απόδοσης για το Balanced Scorecard θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καταστούν διαθέσιμα νέα δεδομένα. Τα ίδια τα μέτρα θα πρέπει να επανεξετάζεται ετησίως για να διασφαλιστεί ότι παραμένουν σχετικά με τη στρατηγική της πόλης.

Like My Page

}